Onderzoek in Nederland

In de afgelopen jaren heeft er onderzoek naar trekroutes en overwinteringsgebieden plaatsgevonden vanuit Engeland, Frankrijk en Spanje. In Nederland heeft weinig onderzoek plaatsgevonden naar het foerageergedrag en landschapsgebruik van de zomertortel en helemaal geen onderzoek naar de trekroutes.

​Als we meer weten over de habitatvoorkeur van de zomertortel, kunnen maatregelen gerichter worden getroffen. Dit kan bijdragen aan betere bescherming van de zomertortel in Nederland

2019 - "Zomertortels in een veranderd Landschap"

In 2019 was een nieuw project gestart: Zomertortels in een veranderd landschap. ​​Van alle factoren die bijdragen aan de sterke afname van de zomertortel, is het verlies aan habitat het enige waar we in Nederland direct invloed op hebben. Daarom is het grootste doel van dit project om een gedetailleerd inzicht te krijgen in het dagelijks foerageergedrag en habitat keuze van de overgebleven broedpopulatie in Zeeland.

​Dit project richt zich op het beantwoorden van enkele belangrijke onderzoeksvragen en het communiceren van de resultaten. Het zal hierbij voortbouwen opgedaan en lopend onderzoek en hiermee nuttige informatie leveren voor toekomstige beheermaatregelen ten behoeve van de zomertortel. Bovendien draagt het bij aan internationale bescherming van deze soort, doordat dit onderzoek aansluit bij verschillende doelstellingen uit het International Single Species Action Plan voor de Zomertortel.

"Reis vol Hindernissen”: De trekroute van een verdwijnende soort

2020/2021

Twee belangrijke fatoren die de afname van zomertortels veroorzaken zijn het verlies van een goede leefomgeving in hun overwinteringsgebied, en het vangen van en jagen op de duiven (legaal en illegaal). Als we meer leren over wanneer en hoe onze zomertortels naar Afrika trekken en daar overwinteren kunnen we kennis opdoen die kan leiden tot internationale verandering voor de soort. Volgen ze dezelfde route als Duitse en Engelse zomertortels? Stel je voor dat we erachter zouden komen dat het voor hen nodig is om een tussenstop te maken in Malta, Spanje of Marokko, waar jagen op de duiven nog steeds legaal is in die tijd van het jaar. Stel je voor dat we ontdekken dat hun favoriete overwinteringsgebied bedreigd wordt. Als we internationale en politieke kwesties kunnen benaderen met harde gegevens maakt dat de zaak van ze zomertortels sterker dan het zonder deze gegevens zou zijn.

Terwijl studies naar trekroutes uitgevoerd zijn in diverse landen in West-Europa, zijn deze niet in Nederland uitgevoerd. Het “Reis vol Hindernissen”-project wil met satelliet technologie twee zomertortels volgen vanuit Zeeland op hun trektocht, terwijl zij ons voorzien van live informatie over hun verblijfplaatsen.

Voor meer informatie over dit onderzoek, klik op de link hieronder.

© 2019 Les Deux Touradiens