Reis vol hindernissen
Trekrouten van een verdwijnende soort

Zomertortels verdwijnen in rap tempo uit ons landschap. Sinds de jaren ’70 is de West-Europese populatie met meer dan 85% afgenomen – in Nederland gaat de afname nog harder en betreft dit een afname van ca. 97%. De afname van deze migrerende duif is complex en een internationaal probleem. De belangrijkste redenen voor afname zijn de afname van geschikt leefgebied in de broed- en overwinteringsgebieden, jacht tijdens de migratieroute, illegale vangsten en ziekte.

Als we kunnen vaststellen welke landen en gebieden Nederlandse zomertortels passeren en waar ze overwinteren, kan Nederland bijdragen aan de internationale inspanning om deze soort in stand te houden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om druk uit te oefenen op regeringen betreffende jachtbeleid in verschillende landen, en de ontwikkeling en het onderhoud van geschikte leefomgevingen in overwinteringsgebieden voor zomertortels en knelpunten in gebieden waar ze onderweg een tussenstop nemen.

Jozien1_edited.jpg

Om meer te leren over te trek van de Nederlandse zomertortels zullen 2 duiven toegerust worden met satelliet zenders (PTT’s) door middel van een klein ‘rugzak’ harnas. Moderne satelliet technologie biedt gedetailleerde informatie over de locatie van de duif, waardoor wij de ontwikkeling van de duif online kunnen volgen. De zenders die voor dit project zijn gekozen zijn de lichtste, ze wegen maar 2 gram, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

‘Een Reis vol Hindernissen’ is een samenwerking tussen Jennifer Vreugdenhil, Vogelbescherming Nederland en SOVON. Het onderzoek wordt ondersteund door NIOO-Vogeltrekstation, Groningen University, Wageningen University en Justus Liebig University Giessen (Germany). Dit project omvat alle aspecten als een onderzoeksplan opstellen, training, vang methodes, het plaatsen van de zenders, veiligheid voor de vogels.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door:

PTT - A satellite transmitter from Microwave Telemetry

© 2019 Les Deux Touradiens