top of page

Over de Zomertortel

Aantal broedparen in Nederland: 1200-1400

 

Staart- snavellengte: 26-28 cm

Spanwijdte: 47-53 cm

Gewicht: 130-180 gram

 

Rode lijst status Nederland: Kwetsbaar

IUCN Red List: Vulnerable

 

Uiterlijk en leefgebied

De kleine en schuwe zomertortel is een prachtige duif met opvallende kleuren. Anders dan de grijze Turkse tortel heeft de zomertortel een blauwgrijze kop, lichtbruine borst, zwart-witte strepen op de hals en kaneelbruine vleugels met zwarte stippen. De zomertortel leeft in agrarische gebieden met houtwallen, heggen, verspreid staande bomen met een rijke ondergroei.

 

Migratie

Bijzonder aan de zomertortel is dat hij de enige duif is die ergens anders overwintert. Vanaf begin april arriveert de zomertortel in Nederland en komt hier om te broeden. In september begint de route naar zijn overwinteringsgebied in de Sahel, zo’n 4000 kilometer verderop. De zomertortel doet daar ongeveer 3 weken over. Tijdens deze lange reis maakt de zomertortel een tussenstop in Spanje of Portugal.

Chiel Jacobusse.jpg

Kans om de zomertortel te zien

Kans om de zomertortel te zien.png

Broeden

De zomertortel is een monogame vogel. Een broedpaar blijft dan ook meer dan één broedseizoen samen. Sommige paren worden gevormd tijdens migratie, maar meestal komen de mannetjes eerder aan op de broedlocatie. Hier maken ze een koerend geluid om de vrouwtjes te lokken. De zomertortel broedt in Nederland vanaf half mei tot eind juli. Het vrouwtje maakt nesten in doornige struiken en bomen, maar soms ook in coniferen en oude fruitbomen. Het nest oogt wat rommelig en is gemaakt van takjes. Soms wordt ook touw en plastic gebruikt als bouwmateriaal. Meestal worden er twee eieren gelegd, deze worden uitgebroed door zowel het mannetje als het vrouwtje.

 

Eten

De zomertortel is bijna altijd een vegetariër en eet voornamelijk zaden. Denk hierbij aan zaden van tarwe, koolzaad en onkruidplantjes (bijvoorbeeld: vogelmuur, perzikkruid of duivenkervel). Af en toe staan er ook kleine slakken op het menu van de zomertortel. Vroeger bestond het dieet van de zomertortel in het boerenland voornamelijk uit zaden van onkruidplantjes, vandaag de dag eet de zomertortel meer zaden van gecultiveerde gewassen.

bottom of page