LATEST NEWS

Waarom gaat het zo slecht?

Onderzoek wordt uitgevoerd door en in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland, Poldernatuur Zeeland, de Rijksuniversiteit Groningen, Justus Liebig Universiteit Giessen (DE), , en Vogelbescherming Nederland.

Zomertortel onderzoek in Zeeland wordt financieel ondersteund door Provincie Zeeland, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Vogelbescherming Nederland, BirdLife International en het Prins Bernhard Cultuurfonds

© 2019 Les Deux Touradiens