top of page
Search

Voorjaars- of Zomertortel?

De lente is officieel aangekomen in Nederland. Vogels die hier in de winter gebleven zijn zingen bij het krieken van de dag en zijn druk op zoek naar partners en geschikte nestplaatsen. Er zijn echter veel vogels die we in het voorjaar en de zomer zien die in warmere klimaten hebben overwinterd. De terugkeer van deze vogels wordt nu al aangekondigd door de eerste roepende tjiftjafs, en ook de eerste zwaluwen worden al gezien. Maar sommige soorten nemen het er nog even van in het warme Afrika. Zomertortels zijn één van deze soorten.


Dit is het eerste jaar dat een Nederlandse zomertortel in bijna realtime (hier) online te volgen is, en het is erg interessant om te zien wat hij heeft gedaan sinds hij Nederland verliet in september 2020. Zijn reis van 4200 km naar zijn overwinteringgebied in Afrika kostte Jos slechts 17 dagen. Na het oversteken van de Sahara arriveerde Jos aan de rand van de Sahel in Zuid-Mauritanië. Uiteindelijk heeft Jos het grootste deel van zijn winter doorgebracht in slechts 3 gebieden met halfopen landschappen met ooibos/oeverbos langs de rivier de Senegal en zijn zijrivieren.


Uit eerder onderzoek in Duitsland, Engeland en Frankrijk weten we dat zomertortels in april 'onrustig' beginnen te worden, waarna ze de lange reis terug naar hun broedplaatsen beginnen. In tegenstelling tot veel migrerende vogels nemen ze de tijd om dit te doen en vliegen ze geleidelijk verder naar het noorden over een periode van 5-7 weken. Van half mei tot juni komen ze terug op hun Nederlandse broedplaatsen.


We kijken al uit naar hun komst dit jaar!
432 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page