top of page
Search

Vier Gezenderde Zomertortels


In 2021, ons proefjaar, zijn door deelnemende landeigenaren en boeren de eerste "voedselvelden voor zomertortels" ingericht. Rond onze studiegebieden bij Westkapelle en Oostkapelle waren in totaal 6 kleine velden aangelegd.


Deze velden werden tijdens het groeiseizoen wekelijks bezocht om te kijken of ze geschikt waren voor hongerige zomertortels. Boeren zijn hard aan het werk geweest met schoffelen, frezen en maaien van de velden in een poging om een ​​geschikte voedselhabitat voor de tortels te creëren. We hebben hiervan veel geleerd, en het heeft geleid tot een aantal veranderingen in ons zaai- en veldbeheer.


Dit jaar markeert de tweede fase van het project: extra boeren hebben zich bij het project aangesloten, de zaadmix en zaaimethoden zijn aangepast en we testen verschillende beheerstrategieën... maar is alle moeite de moeite waard? Zijn de voedselvelden van enig nut? Welke dieren komen naar de velden?


Met behulp van cameravallen en veldobservaties hebben we ontdekt dat de velden uitstekende leefgebieden zijn voor insecten en vogels. Dit voorjaar gonzen de velden van de insecten die de vroegbloeiende bloemen bezoeken, en klinkt het gekwetter van putters en kneus die zich komen voeden met vroege mosterd zaadjes. Sommige vogels, zoals boerenzwaluwen, komen voor de insecten, terwijl andere soorten, zoals kwartels en duiven, komen om zich te voeden met het zaad.In 2021 werden zomertortels gezien en gehoord rond 4 van de 6 velden, hoewel er maar heel weinig op de velden zelf werden waargenomen. Dit leidde tot veranderingen in het zaaien en beheermethodes, maar benadrukte ook de behoefte aan meer gedetailleerde informatie over de bewegingen van zomertortels.


This June, four European turtle doves have been caught and tagged with accurate, lightweight (4.6g) transmitters which will record their location at fixed intervals. Since being tagged (between 8th and 17th June), the doves have given us nearly 500 coordinates from areas they have visited, and they all seem to be doing well. All this information will be analysed to identify where the doves find their food; we want to know more about what they need at a foraging site, so we're better able to tailor the foraging fields to their specific needs.

In juni zijn vier Europese zomertortels gevangen en voorzien van nauwkeurige, lichtgewicht (4,6 g) zenders die hun locatie regelmatig registreren. Sinds ze zijn gezenderd (tussen 8 en 17 juni), hebben de tortels ons bijna 500 coördinaten gegeven van de gebieden die ze hebben bezocht, en ze lijken het allemaal goed te doen. Al deze informatie wordt geanalyseerd om te bepalen waar de zomertortels hun voedsel vinden; we willen meer weten over wat ze nodig hebben op een foerageergebied, zodat we de voedselvelden beter kunnen afstemmen op hun specifieke behoeften.


Volg ons op Twitter en Facebook voor updates!


Voor meer informatie:116 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page