Search

Na wat vreemd gedrag van Bram's GPS-tracker te hebben vastgelegd, hebben we hem op een tweede nest gevonden!

Dit nest is veel minder toegankelijk dan zijn eerste, waardoor het moeilijk is om te fotograferen en te controleren hoe het met het nest gaat. Tot nu toe hebben we tenminste 1 kuiken bevestigd, dat is ongeveer 13 dagen oud. Dit betekent dat Bram begin augustus aan het tweede nest begonnen moet zijn, dagen nadat zijn eerste nest leeg werd gevonden. Hoewel we niet weten wat dit betekent voor het lot van zijn eerste 2 kuikens, is het geweldig om te zien dat hij dit broedseizoen een tweede nest heeft.

Onderzoek heeft aangetoond dat het broedseizoen van de tortelduif veel korter is dan in de jaren zestig. Bram en zijn partner maken dus deel uit van een elitegroep: slechts 5% van de zomertortel populatie begint in augustus met een nest.

80 views0 comments

Updated: Aug 23, 2020

In de zomer bereiden zomertortels in heel Europa zich voor op de lange en moeizame reis terug naar Afrika.

Deze migratie vereist een enorme hoeveelheid energie, daarom brengen tortelduiven hun dagen zoveel mogelijk door met eten en bouwen hun vetreserves op voor de reis. Deze voorbereiding kan voor een tortelduif het verschil betekenen tussen leven of dood.


De beste plekken om tortelduiven te spotten in deze tijd van het jaar zijn op pas geoogste velden, zoals van tarwe of maanzaad, waar ze zich voeden met gevallen zaad en graan. Tortelduiven verzamelen zich hier in groepen voordat ze naar het zuiden trekken. Vóór de jaren negentig hadden deze groepen meer dan 100 tortelduiven kunnen bevatten, maar tegenwoordig zijn dit misschien 10-20 vogels.

Intensieve volgstudies, zoals ons onderzoek “Tortelduiven in een veranderend landschap”, kunnen ons inzicht geven in de dagelijkse bewegingen van individuele vogels. Dit helpt ons op zijn beurt om het belang van bepaalde leefgebieden voor een individu beter te begrijpen, en hoe dit elke maand verandert.

Henk, een van onze getagde tortelduiven in 2019, was afgelopen zomer een dagelijkse bezoeker van een maanzaadveld. We ontdekten dat hij het veld het vaakst bezocht na de oogst, toen het veld nog bedekt was met stoppels, en hij werd gezien terwijl hij aan het eten was met een aantal niet-gemarkeerde tortelduiven. Na het ploegen kwam hij echter minder vaak op bezoek en de groep niet-gemerkte duiven ging meteen verder op zoek naar meer voedsel. Zoals verwacht beginnen we al vergelijkbare trends te zien in het gedrag van Bram (getagd in mei 2020). Het toont duidelijk het belang aan van gewasstoppel als voedselbron vóór migratie voor vogels.

Tortelduif Jos, uit Walcheren, bereidt zich eveneens voor om naar het zuiden te vliegen. Hij is de eerste tortelduif in Nederland die met een satellietzender naar het zuiden trekt en je kunt zijn voortgang online volgen met behulp van onze live kaart.


54 views0 comments

In juni waren Jos en Jozien de eerste Zomertortels in Nederland die met een satellietzender werden uitgerust. Deze zenders maken het mogelijk om hen tijdens de trek naar hun overwinteringsgebieden te volgen. Die reis is namelijk vol gevaren.

Jammer genoeg hebben we al sinds begin juli geen locatiegegevens van Jozien meer ontvangen. We zijn nu 6 weken verder en er is nog steeds geen spoor van haar. Na onderzoek naar haar gegevens lijkt het te duiden op een plotselinge ‘gebeurtenis’ die heeft geleid tot een onmiddellijke stopzetting van alle datatransmissies. Er is geen manier om te zeggen wat deze ‘gebeurtenis’ is.


Dit is een echte klap voor het project - al onze hoop is nu op het overleven van Jos.


Volg samen met ons de voortgang van Jos de komende maanden met behulp van onze live map.


Nu Jozien zwijgt, is het voor het publiek nog belangrijker geworden om hun ogen open te

houden voor tortelduiven die zenders dragen - of het nu Jos is, of misschien zelfs Jozien met een beschadigd label, als je een getagde duif op Walcheren hebt gezien willen we dat weten!


U kunt met ons in contact komen via Facebook of Twitter.


230 views0 comments
1
2

© 2019 Les Deux Touradiens