Search

'Bram' de zomertortel!


Nadat hij ons 3 dagen had ontweken, is het ons uiteindelijk gelukt onze eerste zomertortel van 2020 te vangen, op een boerderij in de buurt van Nisse. Even voorstellen: Bram, een gezonde, volwassen mannelijke zomertortel met een gewicht van 166 gram.

Terwijl we nog steeds geduldig afwachten  of onze zomertortels die we in 2019 gezenderd hebben terug komen uit Afrika, is Bram toegerust met een nieuwe GPS-zender. De gegevens over de laatste dagen al duiden op een vast territorium en foerageer plaats. Bram is de laatste vogel die wordt gezenderd voor het “Zomertortels in een veranderd landschap” onderzoeksproject .

We hopen dat hij een succesvol broedseizoen zal hebben dit jaar in se Zak van Zuid-Beveland.


78 views0 comments

Recent Posts

See All

Waar is Jos nu?

In september, kort na de stopzetting van de jacht op zomertortels in Frankrijk, verliet ‘Jos’ zijn Nederlandse broedgebied in Zeeland en vertrok naar het zuiden. De reis naar zijn overwinteringsgebied

© 2019 Les Deux Touradiens