Search

De eerste voerplek

Updated: May 28, 2019

De eerste voerplek is een feit. Afgelopen dinsdag is er zomertortel voer gestrooid op de eerste geschikte plek in de Zak van Zuid-Beveland. Nu zijn er nog geen zomertortels terug uit Afrika, maar toch is het belangrijk om nu al te beginnen met voer strooien. Andere vogels maken namelijk ook gebruik van de voedselplekken, hierdoor weet de zomertortel bij terugkomst waar eten te vinden is. In totaal worden er negen voedselplekken aangelegd in de Zak van Zuid-Beveland. De voedselplekken worden regelmatig gemonitord om te kijken of er al zomertortels aan het eten zijn. Met een beetje geluk kunnen er zomertortels vanaf eind april gezenderd worden.


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Waar is Jos nu?

In september, kort na de stopzetting van de jacht op zomertortels in Frankrijk, verliet ‘Jos’ zijn Nederlandse broedgebied in Zeeland en vertrok naar het zuiden. De reis naar zijn overwinteringsgebied

© 2019 Les Deux Touradiens