Search

in 2019 start zenderonderzoek voor bescherming van Zomdertortel

Updated: May 26, 201916 views0 comments

Recent Posts

See All

Waar is Jos nu?

In september, kort na de stopzetting van de jacht op zomertortels in Frankrijk, verliet ‘Jos’ zijn Nederlandse broedgebied in Zeeland en vertrok naar het zuiden. De reis naar zijn overwinteringsgebied

© 2019 Les Deux Touradiens