Search

Zomertortel op voedselplek

Afgelopen week is de zomertortel voor het eerst gespot op een voedselplek! Dat betekent dat we de komende weken gaan proberen om een aantal zomertortels te vangen en te zenderen. Dat worden spannende weken.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Waar is Jos nu?

In september, kort na de stopzetting van de jacht op zomertortels in Frankrijk, verliet ‘Jos’ zijn Nederlandse broedgebied in Zeeland en vertrok naar het zuiden. De reis naar zijn overwinteringsgebied

© 2019 Les Deux Touradiens